видео проекти

Видео проектиДокументални филми

Заснемане и монтаж на научни, научно-популярни, образователни исторически и др. филми с развлекателна или архивна цел, отразяващи реални събития и личности.

Организирани събития

Отразяване на събития организирани от клубове по интереси, неправителствени организации или институции, благотворителни кампании, творчески работилници, спортни състезания, чествания и други.

Сценични изяви

Видеозаснемане на музикални и танцови представления, изяви на фолклорни групи и самодейни състави, театрални постановки, рецитали, конкурси, концерти и други.


 

Comments are closed